Delägda tävlingshästar

Nedan ser du en presentation av de hästar där vi sålt tävlingsrätten i eller fortsatt innehar ägande i: